Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

Inteligentní, komunikativní, kompaktní – modulární PLC XC300 od společnosti Eaton
Inteligentní, komunikativní, kompaktní – modulární PLC XC300 od společnosti Eaton
Nové modulární PLC XC300 od společnosti Eaton umožňuje konstruktérům strojů a systémů realizovat moderní a efektivní koncepty automatizace – obzv...

Panasonic MINAS A6V: moderní servomotory i pro DC sítě
Panasonic MINAS A6V: moderní servomotory i pro DC sítě
Vysoký výkon je nyní k dispozici i pro napájecí napětí 24 nebo 48 V DC. Panasonic rozšiřuje svou řadu servomotorů...

Nový spínač Preventa XCSR chrání operátory strojů před vážnými pracovními úrazy
Nový spínač Preventa XCSR chrání operátory strojů před vážnými pracovními úrazy
Zajištění bezpečného a stimulujícího pracovního prostředí patří k hlavním cílům každého výrobního ředitele. N...

Bronkhorst EL-FLOW Prestige
Bronkhorst EL-FLOW Prestige
Nejuniverzálnější průtokoměr nebo regulátor hmotnostního průtoku plynu na teplotním principu, který je na trhu k dostání...

Magnetostrikční snímače polohy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Magnetostrikční snímače polohy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
V rafinériích a petrochemických závodech se v potrubích při dopravě ropy a plynu používají regulační ventily a uzavírací kohouty. ...


Podrobnosti o produktu

IntraVUE 2.2
IntraVUE 2.2

IntraVUE 2.2


Firma: Pantek (CS) s.r.o.
tel. 495219072, fax 495215574
www produktu: www.pantek.cz/produkty/intravue/


zaslat dotaz zpětSíťové technologie Ethernet (ModbusTCP, EtherNet/IP, PROFINET aj.) se stále častěji nasazují ve výrobních nebo technologických prostředích – v aplikacích průmyslové automatizace, inteligentních budovách, dopravě apod.

Významně se zvyšuje počet připojených zařízení (PC, PLC, roboti, průmyslové přepínače, vzdálené I/O, měniče, čtečky čárového kódu, bezpečnostní kamery aj.) a s tím i nutnost jejich efektivního monitoringu v reálném čase. Jakékoliv výpadky komunikace ve výrobním prostředí způsobují nežádoucí prostoje výroby a tím obvykle i finanční ztráty většího rozsahu než při problémech v ethernetových kancelářských sítích.

Software IntraVUE byl proto speciálně vytvořen s ohledem na rostoucí nároky na rychlou a snadnou podporu ethernetových aplikací s mnoha distribuovanými koncovými zařízeními přímo ve výrobních provozech.

IntraVUE automaticky zmapuje danou síť, zjistí všechna připojená zařízení včetně jejich propojení a vytvoří názorné grafické zobrazení topologie celé sítě. Poté v reálném čase monitoruje funkčnost sítě a všech zařízení, vznikající komunikační problémy okamžitě identifikuje a poskytuje efektivní podporu pro jejich urychlené odstranění.

V případě nekomunikujících zařízení vyšle automaticky výstražná hlášení s konkrétními informacemi formou e-mailu nebo alarmového hlášení ve spolupracující operátorské SCADA/HMI aplikaci.

Unikátní vlastností systému IntraVUE je rychlá a názorná navigace po celé síti, elektronický záznamník síťových událostí se zobrazením časových průběhů v trendech nebo okamžitě dostupná uživatelská dokumentace k jednotlivým zařízením.

Díky intuitivní uživatelské přátelskosti je systém IntraVUE určen zejména pro aplikační inženýry, specialisty výrobních řídicích systémů a výrobní operátory, pro které obecné nástroje nejsou příliš vhodné a většinu jejich funkčností by nevyužili. Tito výrobní specialisté však potřebují mít rychle k dispozici informace o nefunkčnosti komunikace mezi svěřenými výrobními zařízeními, aby mohli okamžitě reagovat a co nejrychleji zajistit jejich opětovné uvedení do provozu.

Nejnovější verze IntraVUE může využívat doplňující modul IntraVUE Dashboard, který funguje jako agregační obrazovka dění v sítích většího rozsahu. V rámci jednoho okna jsou vidět sumarizované problémy a varování jednotlivých sítí, grafická vyjádření zatížení a chyb odezvy či statistická vyjádření chyb v podobě pareto analýzy, což usnadní a urychlí řešení stávajících a predikci potenciálních budoucích problémů. Dále je nově podporován protokol CIP (Common Industrial Protocol), byly přidány nové možnosti historizace a analýzy dat v grafech a řada dalších vylepšení.

IntraVUE je univerzální nástroj nezávislý na konkrétních dodavatelích aktivních síťových prvků a IP zařízení nebo využívaných typech komunikačních protokolů Ethernet. Může tedy sloužit i jako jednotné zastřešující uživatelské rozhraní pro monitoring a diagnostiku heterogenních sítí.
Datum vložení: 2014/03/12 07:53:14 Datum modifikace: 2014/03/12 07:53:14

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.